کسب جایگاه نخست بانوان در رتبه بندی فدراسیون کوهنوردی

کسب جایگاه نخست تیم بانوان و کسب جایگاه دوم تیم آقایان در رشته صعودهای ورزشی توسط تیم های هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی استان زنجان در رتبه بندی فدراسیون کوهنوردی ایران انتشار رده بندی تیمی مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور سال96