گزارش روز غارهای پاک (غار خرمنه سر طارم) 4 مهرماه 93

طبق برنامه تقویمی اعلام شده توسط فدراسیون کوهنوردی روز چهارم مهر ماه همه ساله به عنوان روز غارهای پاک نامگذاری شده و بدین جهت کارگروه غارنوردی هیئت کوهنوردی استان زنجان نیز در تقویم اجرائی خود جهت پاکسازی یکی از غارهای متعدد استان زنجان ,غار خرمنه سر روستای دهبهار منطقه طارم را در برنامه خود گنجانده وبرنامه ریزیها جهت آماده سازی تیم با همت وتلاش دوستان دست اندرکار کار گروه غارنوردی از هفته ها ق...