لئو هوارد : من بدون هنرهای رزمی هیچ جایی تو این دنیا نداشتم، هنرهای رزمی شور زندگی منه

دنیس اوروبکو مشاورۀ فنی مسیر “ایران “در برودپیک را پذیرفت

دنیس اوروبکو  مشاورۀ فنی مسیر  “ایران “در برودپیک را پذیرفت

 در مجمع عمومی باشگاه کوه نوردان آرش که در بهار سال 89 برگزار گردید ادامه صعود مسیر نو در برودپیک که در سال 88 تا ارتفاع  7100 گشایش شده بود مورد تصویب قرار گرفت.

 برای شرکت در برنامه هیچگونه محدودیتی جهت اعضا در نظر گرفته نشد و شرایط کلی برنامه مانند شرکت منظم درتمرینات خاص و آمادگی جهت پرداخت قسمت اعظم هزینه برنامه به تصویب رسید.هیات مدیره مسئول

  ارتباطات و مکاتبات لازم با فدراسیون و هیئت کوه نوردی تهران و سایر مراجع و کیومرث بابازاده مجدادا” بعنوان سرپرست انتخاب که راسا نسبت به انتخاب سرپرست دوم و مسئول فنی اقدام و برنامه با زمان بندی خاص به مرحله اجرا برسد.

 از طرف کیومرث بابازاده دو گروه کاری تشکیل و وظایف آنها بشرح ذیل اعلام شد.

 1-گروه اول جهت برنامه ریزی و طراحی تمرینها و انجام تستهای ورزشی ماهانه به سرپرستی آیدین بزرگی و افشین سعدی که آشنایی بیشتری نسبت به مسیر داشتند و قرار شد تمرینات خود را با نظر کمیتۀ فنی باشگاه طراحی و اجرا کنند که همین کار را تا این زمان انجام داده اند.

 2-گروه مطالعاتی برنامه که کیومرث بابازاده و رضا کاظمی و سعید علوی در این گروه فعالیت می کردند.

 در اولین اقدام مطالعاتی با توجه به اینکه ارتفاعات،تمرینات و تجربۀ کافی برای این صعود در ایران در دسترس نبود قرار شد کیو مرث بابازاده ضمن برنامه ای که جهت بررسی جبهۀ صعود نشدۀ جنوب و جنوب شرقی کانشن جونکا(هدف دورتر باشگاه آرش)در هندوستان همراه با تیمی از اعضای با تجربه باشگاه انجام می دهد،ترتیب شرکت تعدادی از نفرات برنامه را در یک کلاس آموزشی صعودهای Mixدر ارتفاع را از طریق مدرسۀ کوه نوردی  “دارجلیگ”بدهد.

 تحقیقات بابازاده جهت کلاسهای آموزشی به نتیجۀ مطلوب نرسید.قیمتهای بسیار بالا و نحوۀ اجرای کلاسها که  بابازاده خود شاهد یکی از آنها در Pan dim به ارتفاع 6691متر بود به درد یک مسیر نو از ارتفاع 7000 متر به بالا نمی خورد.

در جلسۀ مجددی که بوسیلۀ اعضای اصلی تیم در باشگاه برگزار گردید قرار شد از چند نفر از کوه نوردان بزرگ وفعال که سابقۀ چنین صعودهایی را در کارنامۀ خود داشته باشند از طریق ایمیل و ارسال عکسهای مسیر نظر خواهی شود .اکثر این کوه نوردان و مخصوصا سیمون مورو همگی دنیس اوروبکو را بعنوان کوه نوردی شاخص،آشنا به اطلاعات روز و مخصوصا” آشنا با قراقروم و برودپیک(دنیس اوروبکو یک مسیر جالب در برودپیک به اسم قزاقها دارد)معرفی کردند.

 با توجه به جایگاه اوروبکو در دنیای کوه نوردی و مخصوصا” تدارک برنامۀ زمستانی G2(که خود اولین صعود  زمستانی یکی از 8000 متری های قراقروم بود)از طرف ایشان و سیمون مورو بنظر می رسید که فرصتی برای مشاوره و راهنمایی برای تیم باشگاه آرش نداشته باشد ،اما با اولین تماس با روحیه ای که فقط در کوه نوردان واقعی می شود سراغ گرفت آمادگی خود را جهت مشاوره و کمک به تیم اعلام نمود.

 ارتباط از طریق ایمیل با ایشان حتی در زمان صعود G2 در کمپ اصلی قطع نشد و ادامه پیدا کرد.

 در همین زمان رامین شجاعی یکی از شاخص ترین نفرات تیم اعلام نمود که بعلت مشغلۀ کاری امکان دارد دربرنامه شرکت نکند.این موضوع تیم را در یک وضعیت جدید قرار داد،چون برای ادمۀ مسیر ،تیم حساب ویژه ای بر روی رامین شجاعی باز کرده بود و بدون اوکه مسئولیت فنی برنامه سال 88 را بعهده داشت ادامۀ صعود بامشکلات جدی روربرو می شد.

 موضوع با دنیس اوروبکو مطرح و ایشان برای آموزش و محک زدن نهایی افراد پیشنهاد یک اردوی 8 روزه صعود و آموزش را در منطقۀ تیوکسو در تیان شان قزاقستان داد که مورد موافقت تیم قرارگرفت و زمان اردو با توجه به وقت ایشان و تعطیلات نوروزی در اوایل فروردین تعیین و قرارشد حداکثر 5 نفر از اعضای تیم به قزاقستان اعزام شوند تا همراه با ایشان و Boris Dedeshko آموزشهای لازم را ببینند.

 در برنامۀ پیشنهادی ایشان هیچگونه توقع و چشمداشت مادی مشاهده نمی شد و اینجا باید به این نتیجه رسیدکه کارهای بزرگ را انسانهای بزرگ انجام می دهند.این روحیه و بلند نظری است که دنیس اوروبکو را در صف اول کوه نوردان جهان قرار داده نه هیاهو و خودزنی و مخصوصا” دیگر زنی.

 در تاریخ 3/1/90 پنج نفر از اعضای اصلی برنامه از طرف باشگاه به قزاقستان اعزام و در فرودگاه مورد استقبال کوه نوردان قزاق قرارگرفته و از همانجا جهت اردو عازم منطقه تیوکسو در تیان شان شدند.

 نفرات ضمن 8 روز صعود و تمرین مداوم روی مسیرهایی که دنیس اوروبکو تعیین می کرد همراه با ایشان صعود و شبها در چادر یا محل بیواک حد اقل 2 تا 4 ساعت بحثهای تئوری صعود را انجام می دادند.

 دستاورد این اردو خارج از حد تصور شرکت کنندگان و اصولا” خارج از تفکر و ذهنیت افراد از آموزشهای رایج وتاریخ گذشته کوه نوردی سنتی بود و متقابلا” دنیس اوروبکو با قابلیتهای فیزیکی و یادگیری کوه نوردان ایرانی آشناونظر مثبتی نسبت به آنها پیدا کرد.

 آقای اوروبکو با توجه به نتیجۀ بدست آمده از کلاسها رسما” بنا به پیشنهاد باشگاه بعنوان”مشاور فنی”ادامه مسیر نو در برودپیک انتخاب و قرارشد در تمام مراحل برنامه در جریان قرار  گیرد.

 فیلم جلسۀ مشاوره و تمرینات و توصیه های ایشان جهت صعودهای بلند و نو از طریق سایت باشگاه آرش بزودی در دسترس عموم قرار می گیرد.

 باشگاه کو ه نوردان آرش مصمم است به نمایندگی از طرف تمام کوه نوردان ایران با اتمام صعود مسیر نو در برودپیک راه گشای تفکری نو در کوه نوردی ایران باشد و تیم را در اواخر خرداد 90 به منطقه اعزام می کند.

 برای اجرای این برنامه دست تمام دوستان و همنوردان را صمیمانه می فشاریم.

  

پیوست:رزومه آقای دنیس اوروبکو مشاور فنی برنامه

 

http://www.russianclimb.com/persons//den.html

کارگروه محیط زیست

وب سایت اطلاع رسانی هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی استان زنجان

آدرس : استان زنجان ، بزرگراه 22 بهمن ، مجموعه ورزشی انقلاب ، دفتر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان زنجان
تلفن: 02433455990 | فکس: 02433455990 | پست الکترونیک: info@zanjanmount.ir | کدپستی: 33543-45137
تمامی حقوق این وب سایت برای هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی استان زنجان محفوظ است
Template Design:Dima Group