لئو هوارد : من بدون هنرهای رزمی هیچ جایی تو این دنیا نداشتم، هنرهای رزمی شور زندگی منه

گزارش صعود کوهنوردان گروه سندان خرمدره به قله تخت سلیمان

بنام خالق كوه ها

«كوه باش و بمان ! در نهايت قدرت و عظمت اما مهربان و سخاوتمند!»

گروه كوهنوردي سندان  شهرستان خرمدره ، در ادامه اجراي تقويم ورزشي نيمسال اول سال 1391 در روز هاي 28 و 29 و 30 تيرماه با عزيمت به کلاردشت و منطقه تخت سليمان ، موفق به صعود به قلل 4465 متري شانه كوه و 4660 متري تخت سليمان شدند.

بررسي توپوگرافي قله:    تخت سليمان كه يكي از مهمترين ارتفاعات البرز غربي به شمار مي آيد، به صورت مخروطي مجزا از ساير قلل منطقه به نظر مي رسد كه خط الراس تيغه مانند آن از شمال به قلل رستم نيش و دندان اژدها متصل بوده و از سمت جنوب و غرب توسط يال هاي با شيب بسيار تند و ريزشي به يخچال هفت خوان و اسپليت منتهي مي گردد. اين قله از سمت شرق و جنوب شرقي به شانه كوه و گرده آلمان ها و در نهايت به قله علم كوه متصل مي باشد .

گزارش صعود

به منظور شناسايي و همچنين صعود به قلل منطقه تخت سليمان ، روز 4 شنبه 28 تيرماه ساعت 5 صبح از خرمدره حركت نموديم پس از كرج به سمت چالوس و رسيدن به مرزن آباد در ساعت 12.30 به كلاردشت و در نهايت رودبارك و قرار گاه فدراسيون كوهنوردي رسيدم و ميني بوس را در حياط قرارگاه پارك كرديم . پس از هماهنگي هاي لازم با مسئولان قرارگاه متوجه شديم كه بدليل بارندگي هاي اخير ، مسير هاي صعود بسيار نا امن مي باشد ، ضمناً صعود به علم كوه از طريق سياه سنگ ها بدليل انباشت برف زياد تقريباً غير ممكن است و مسير تخت سليمان نيز بسيار ريزشي و خطرناك مي باشد. به هر حال پس از صرف ناهار در ساعت 13.45 با نيسان به سمت ونداربن وبرير حركت نموديم.

در ونداربن اردوگاه جديد فدراسيون از سال 1390 راه اندازي و افتتاح شده است كه داراي امكانات بسيار مناسبي نيز مي باشد اما بدليل سيل سال گذشته راه دستيابي به آن بسيار نامناسب مي باشد مخصوصاً از سمت ونداربن بسمت برير كاملاً راه ازبين رفته و نيسان حامل گروه ، از بين تخته سنگ هاي ريزشی و كف رودخانه ! حركت مي نمود كه خود حكايتي بس مفصل دارد ! به هر حال در ساعت 40/14 به برير رسيده و ضمن هماهنگي با راننده براي زمان برگشت ، شروع به حركت به سمت سر چال نموديم .

هوا ابري بود و هر لحظه انتظار بارندگي وجود داشت با توجه به سيل كلاردشت ، پاكوب ابتداي مسير نسبت به سالهاي گذشته بسيار تغيير نموده بود پس از طي مسافت كوتاهي از سمت چپ رودخانه سردآبرود گذشتن از پل چوبي باريكي به سمت راست رودخانه و پاكوب اصلي مي رسيم . در طول مسير پاكوب مشخص و تابلوهاي رنگ و رو رفته اي نيز تاحدي كمك حال كوهنوردان مي باشد . ازسمت راست رود حركت را ادامه ميدهيم پس از طي يك ساعت يعني ساعت 40/15 به محل كشتي سنگ مي رسيم كه چشمه آب گوارايي نيز دركنار آن وجود دارد پس از آن شيب مسير بيشتر مي گردد با ادامه مسير به سمت كنگلك هوا باراني و سرد شد و سرعت حركت را از گروه گرفت تا حدي كه مجبور به توقف در زير تخته سنگ بزرگي شديم و به تعويض لباسها پرداختيم.

پس از قطع باران ضمن بازگشت به پاكوب اصلي به منطقه ليزونك رسيديم .كه سيل سال 1390 موجب تخريب و فرسايش شديد آن شده بود ، در اين منطقه يكي از اعضاء تيم به دليل ارتفاع زدگي دچار مشكل شده بود ، اما با استراحت و حركت آهسته و گرفتن كوله اش توسط ساير دوستانمان و ساير اقدامات … توانستيم در نهايت در ساعت 19 به پناهگاه سرچال برسيم ، بدليل هواي نامساعد روزهای گذشته پناهگاه بسيار خلوت و آرام بود و فقط دو تيم در آن مستقر بودند كه چهار شبانه روز بود كه در آنجا مانده و منتظر هواي مناسب بودند و يك تيم نيز بدون صعود برنامه را پايان دادند. پناهگاه سرچال بسيار تميز و مرتب بود. شب سردي را در پناهگاه با استراحت و تغذيه مناسب و خواب نه چندان خوب به صبح رسانديم. دوست ارتفاع زده مان تاحدي حالش بهتر شده اما تصميم بر آن شد كه در پناهگاه در كنار ساير كوهنوردان مانده و به قله نيايد.

با توجه به اطلاعاتي كه از كوهنوردان مستقر در پناهگاه بدست آورديم متوجه شديم كه مسير صعود به تخت سليمان بسيار ريزشي و نا امن است و گفته مسئولان قرارگاه تأييد مي شد. با اين وجود روز دوم يعني پنجشنبه 29 تير ماه با كمي تاخير و در ساعت 7 صبح با تجهيزات كامل حركت را به سمت قله آغاز كرديم.

براي رسيدن به تخت سليمان دو مسير وجود دارد:

مسير اول از پناهگاه به دامنه قله ميان سه چال ومنطقه پا تخت كشيده شده وپس ازآن در مسير يخچال به سمت یال شانه كوه رفته وباشیبی تند وريزشي به بالاي يال شانه كوه رسيده وبه سمت شمال غرب ادامه یافته وبه تخت سليمان مي رسد و اما اين مسير بسيار ريزشي و نامناسب مي باشد .

مسير دوم با حركت به روي يخچال و دور زدن قله ميان سه چال به سمت علم چال و پناهگاه مخروبه آن رفته و پس از گذر از يخچال ها به سكوي سيماني پايين شانه كوه و گرده آلمان ها رسيده و با حركت به سمت شانه كوه و دور زدن و پايين رفتن از آن به تخت سليمان منتهي مي شود. كه گروه ما همين مسير را در پيش گرفتند.

در مسير شانه كوه سنگهاي ريزشي بزرگ و همچنين برف هاي يخ زده را با احتياط بسيار عبور كرده و سر ساعت 10 صبح تا نزديكي قله شانه كوه بالا رفته و از كنار قله به برج هاي پشت آن مي رسيم ، از اينجا يخچال بزرگ هفت خوان و يخچال چند شاخه اي اسپليت و هم چنين قلل پر صلابت هفت خوان قابل مشاهده هستند. مسير را بر روي يال ريزشي و دشوارتخت سلیمان به سمت شمال غرب ادامه داره و پس از گذر از شيب هاي تند و سنگلاخي  وخطرناك به لبه جنوبي قله رسيده و با افت و خيز هاي فراوان سر ساعت 30/11 به قله اصلي تخت سليمان مي رسيم ، كه بسيار لذت بخش مي باشد. اما با توجه به بارندگي هاي روزهاي گذشته و ريزشي بودن  مسير مي بايست تمامي جوانب احتياط را رعايت نمود زيرا تخت سليمان جزو كوه هاي بسيار پر خطر و ريزشي بوده و معمولاً هر سال تلفات داده است . با احتياط كامل مسير صعود را باز گشته و به شانه كوه رسيده و از انجا به سمت علم چال و پائين ديواری علم كوه بر ميگرديم ، و محو تماشاي ديواره عظيم علم كوه شده  و در قلبمان به سعي و تلاش ديواره نوردانی كه اين مسير فوق العاده را صعود نموده اند تواضع و احترام مي كنيم . ضمن مشاهده عظمت آفرينش به عظمت و يگانگي و قدرت خالق يكتا و آفريننده كوههاي زيبا اقرار و اعتراف مي كنيم! و به ياد جمله معروف كوهنورد افسانه اي روس ، آناتولي بوكرايف مي افتيم كه گفته است: «كوه ها ورزشگاه هايي نيستند كه بلند پروازي ام را در آنجا ارضا كنم ، بلكه مكانهاي مقدسي هستند كه در آنجا اعمال مذهبي ام را بجاي مي آورم ، من در كوهها خلقت را جشن مي گيرم !» الحق كه دل كندن از اين همه زيبايي و عظمت دشوار است.به هر حال در ساعت 15  به پناهگاه سر چال رسيده و پس از صرف نهار و بستن كوله ها در ساعت 16به سمت پائين و برير  حركت نموديم ، بدليل صعود موفق و هواي عالي ، دوستان از روحيه بالايي برخوردار بودند و ضمن خنده و تفريح پايين آمده و در نهايت در ساعت 19.20 به برير رسيديم . با كمي تاخير نيسان در ساعت 20 به قرارگاه رود بارك رسيديم. و شب را به استراحت در قرارگاه گذرانديم و برنامه را به پايان رسانديم .

درآخر از زحمات مسئولين قرارگاه رودبارك بسيار متشكريم كه موجبات رفاه و آسايش كوهنوردان را فراهم آورده اند.

 

اعضاي گروه:

  1. ناصر رضايي
  2. شهرام شريفي
  3. جلال نوحي
  4. غفار عباسی
  5. حمیدرضاکریمی
  6. احمد محمودی
  7. سجاد كلانتري
  8. بهروز كلانتري
  9. امین کلانتری

علاقمندان جهت اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن09122422922 آقاي نوحي و گروه كوهنوردي سندان تماس حاصل فرماييد.

 

جلال نوحي

{jcomments on}

فایل های ضمیمه

کارگروه محیط زیست

وب سایت اطلاع رسانی هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی استان زنجان

آدرس : استان زنجان ، بزرگراه 22 بهمن ، مجموعه ورزشی انقلاب ، دفتر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان زنجان
تلفن: 02433455990 | فکس: 02433455990 | پست الکترونیک: info@zanjanmount.ir | کدپستی: 33543-45137
تمامی حقوق این وب سایت برای هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی استان زنجان محفوظ است
Template Design:Dima Group