فیل جکسون : خرد همیشه یک قدرت برتر است

گزارش صعود دیواره علم کوه از سه جبهه مسیر هاری روست، فرانسه، گرده

به نام خدا

 

عنوان :گزارش صعود دیواره علم کوه از سه جبهه مسیر هاری روست، فرانسه، گرده

جمعه 16/5/94

طبق قرار قبلی زنجان را به سمت کلاردشت ترک می کنیم مقصد منطقه زیبای علم کوه است منطقه ای که پارسال پس از صعود دیواره مسیر لهستان 52 مرا بیشتر شیفته خود کرد .ساعت 7 بعدازظهر به کلار دشت می رسیم .هوا هوای دلپذ یری است بعداز گذشتن از رودبارک به قرار گاه ونداربن می رسیم .بعداز هماهنگی که از قبل انجام داده بودیم. بار هایمان را تحویل انبار میدهیم تا با قاطر به علم چال انتقال داده شود در ضمن در این سفر 4 نفر از دوستان زنجانی نیز با ما بودند( افشین ابراهیمی جم ، محسن حلاوت تبار ، خانم الهام کرمی وخانم مریم نوری ) که قرار بود به محسن سعید زاده که در منطقه بود ملحق شوند.

شنبه 17/5/94

صبح ساعت 9 به طرف پناهگاه سر چال راه می افتیم.وبعداز حدود 4 ساعت پیاده روی ساعت 1 به پناهگاه میرسیم .منطقه کمی سوت وکور به نظر می رسد.وتعداد کمه چا در ها این مطلب رو تایید می کند.بعد از زدن چادر ها در تصمیم خود مردد هستیم که فردا صعود کنیم یا نه ؟بعد از صحبت با روزبه قرار شد استراحت را به روز دوشنبه موکول کنیم و فردا صعود خود را روی مسیر هاری روست انجام دهیم بعد از هماهنگی با کرده هایی که قرار بود فردا صعود کنند قرار شد ما زود تر از همه وتیم ها با فاصله یک ساعت از ما حرکت کنند .

یکشنبه 18/5/94

با وجود خستگی پیاده روی دیروز در تصمیم خود مصمم بودیم وبا این که شب برف وباران عجیبی منطقه رو فرا گرفت واین بقیه کرده ها را در صعود به دیواره مردد می کرد ولی ما می خواستیم استارت کارمان را محکم وقوی زده باشیم ساعت 2بامداد هست که بارش قطع می شود.

ساعت 3:45 بعد از بیدار شدن خوردن صبحانه و چک کردن وسایل به سمت یخچال راه می افتیم احساس می کنم روز سردی رو پیش رو داریم قبل از رسیدن ما به ثابت ها یک کرده اصفهانی روی ثابت ها یومار زده وبالا رفته بودند بعد از رسیدن ما به این کرده وصحبت کردن قانع شدن که ما تیم اول  باشیم من به سرعت طناب را باز کرده وطول اول را که طبیعی است با زدن چند ابزار والبته میخ هایی که در مسیر وجود دارد به کارگاه می رسم این طول 35 متر میباشد بعداز جمع کردن ابزار توسط روزبه طول بعدی را دوتا یکی می کنم وبه کلاهک بزرگ میرسم این طول هم طبیعی وابزار هم می خواد این طول که طول 2 و3 هست 45 متر می باشد بعد از رسیدن روزبه کلا هک بزرگ را صعود می کنم.این طول کمی سنگین تر از طول های قبلی است .حدود 25 متر .در همین حین وقتی به پایین نگاه می کنم 3 کرده در حال آمدن به مسیر هستند یکی فرانسه و2 تا ی دیگر هاری روست با این حساب 4 کرده هاری روست و 2 کرده فرانسه که یک تیمشان رو بچه های زنجان (محسن سعیدزاده محسن حلاوت تبار و مریم نوری)تشکیل میدادند تیم های صعود کننده بودند.

ساعت 7:30 صبح کلاهک کوچک را صعود کردم و به کارگاه یخ رسیدم و روزبه نیز با جمع کردن ابزار به من میرسد. هوای سردی حاکم بود بخصوص اینکه مسیر هاری روست در سایه مطلق قرار دارد و از آفتاب گرم خورشید چیزی نصیبش نمیشود در این حین صدای محسن (سعیدزاده)را میشنوم که ما را تشویق میکند از نزدیکی صدا متوجه میشوم تیم محسن دقیقا بعد کرده ما هستند.بعد از گذشتن از دو راهی مسیر هاری روست-فرانسه (3 گوه چوبی) و رسیدن به کارگاه خود را فیکس میکنیم و حدود 45 دقیقه به انتظار بچه ها در کارگاه مشغول صحبت میشویم تا بچه هارا بدرقه کنیم بعد از رسیدن محسن و تراورس روی 3گوه چوبی واضافه شدن محسن حلاوت و خانم نوری خداحافظی و مسیر خود را ادامه میدهیم،  احساس میکنم کمی بدنمان سرد شده به سرعت طول هشتم را شروع میکنیم این طول هم طبیعی و گاها یک تکه طناب پلاستیکی قدیمی نیز در مسیر دیده میشود که استفاده از آنها باریسک بالایی بود.بعد از صعود طول نه و ده طول 11 طبیعی و مصنوعی صعود شد،  ساعت یک بعدظهر را نشان میدهد بعد از استراحت و نشستن روی سکوی آخر و تماشا کردن علم چال که در سکوت مطلق بود و همچنین ابرهایی که بالا میامدند که این خود لذت صعود را دوچندان میکرد وارد ریزشیها شدیم.به علت تایم خوبی که داشتیم ریزشیها را بادقت بیشتری صعود کردیم بعد از رسیدن به قله که ساعت 2:45 را نشان میداد استاد حسین هیزمکار را که از مربیان برجسته تهرانی بود را در قله دیدیم که بایک نفر از مسیر گرده صعود کرده بودند.بعد کمی استراحت با حسین آقا مسیر برگشت را در پیش گرفتیم و ساعت 6عصر به چادرهایمان رسیدیم البته با استقبال گرم بچه های زنجانی .در حین صعود دایم از طریق بیسیم با محسن در تماس بودیم. بعد رسیدن به کمپ باخبر شدیم که محسن و بچه ها نیز صعود کردند و شب را در جانپاه سیاه سنگ سپری می‌کنند. بعد هماهنگی و مشورت قرار شد فردارا استراحت کنیم.

 

 

دوشنبه 19/5/94

صبح ساعت 7:30 با سر و صدای بچه ها از چادربیرون زدیم و متوجه برگشت بچه ها از جانپناه شدیم،  بعد تبریک بچه ها تصمیم بر آن شد که فردا مسیر فرانسه را صعود کنیم البته با اطلاعات کمی که داشتیم در حین روز پس از پرس و جو فهمیدم که فردا تیمی دیواره را صعود نمیکند و احتمالا ما تنها کرده هستیم.

سه شنبه 20/5/94

مثل همیشه دوساعتی بیشتر خواب به چشمانم نیامده بود که با صدای زنگ گوشی از خواب بیدار شدم ساعت 4 صبح بعد خوردن صبحانه مختصری با روزبه و چک کردن وسایل و ابزار به طرف یخچال به راه افتادیم با اینکه روز یکشنبه مسیر صعود کرده بودیم ولی در پیدا کردن طناب ثابت کمی معطل شدیم ساعت 6 صبح اولین طول را شروع کردم مسیر فرانسه تا تراورس 3 گوه چوبی بامسیر هاری روست مشترک است به خاطر همین تا کارگاه یخ را سرعتی صعود کردیم ساعت 8:30 ما روی طاقچه آرش هستیم در همین حین متوجه صدا کردن دونفر از بالای مسیر هاری روست میشوم یک کرده دو نفره که شب را روی دیواره  مانده اند از صدای لرزان که پرسید : مسیر کجاست؟ فهمیدم که شب سختی رو پشت سر گذاشته اند بعد راهنمایی کردن آنها و نشان دادن مسیر و جاهای خطریش راه خود را ادامه دادیم بعد تراورس 25 متری به پاندوله ها میرسم اولین سیم بکسل پاره شده  و باید چاره ای اندیشید بنابراین با یک صعود پیش بینی نشده خود را به سیم بکسل دوم میرسانم سیم بکسلی که دیگر عمر خود را کرده و احتمالا همین روزها پاره میشود، خواستم طنابچه انفرادی خود را جایگزین سیم بکسل پاره کنم که متاسفانه کوتاه آمد بعد صعود طبیعی 25 متری و خوشدست این طول از مسیر به یک کارگاه راحت میرسم روزبه نیز صعود کرده و خود را به من میرساند طول بعدی هم 35 متر طبیعی که به گربه رو معروف است را صعود میکنیم.ساعت 11 صبح است که سیم بکسل طاقچه قمقمه را میبینم این طول را نیز طبیعی صعود میکنم و به طاقچه قمقمه میرسم بعد از حمایت روزبه ساعت 11:45 ما روی طاقچه قمقمه هستیم بعد نیم ساعتی استراحت و به تماشا نشستن منظره و گرفتن عکس متوجه تشویق های بچه ها و تیم های دیگر میشویم که روی سکو نشسته و مارا تماشا میکنند این تشویق ها ما را در سرعتی صعود کردن کمک میکند با یک تراورس 55 متری خود را به دو رول داخل قیف میرسانم با وارد شدن به قیف دستمان از نورخورشید کوتاه میشود طول بعدی طبیعی است  که من 50 متری صعود میکنم این طول میخ های زیادی داشت که با چکش محکم کاری میکنم بعد صعود این طول بلافاصله وارد طول مصنوعی قیف میشویم در همین حین صدای دونفر از گرده شنیده میشود که مارا تشویق میکنند.اگر اشتباه نکنم از بچه های کرج هستند بعد از رکاب زدن روزبه ورسیدن به من مجال استراحت نمیدهم و طول بعد را شروع میکنم این طول طبیعی و 20 متر دو رول اساسی کارگاه دارد طول بعدی با صعود 15 متری طبیعی و تراورس وارد ریزشی ها میشویم در اینجا نور خورشید به گرمی استقبالمان میکند کار صعود هنوز تمام نشده دوطول ریزشی اصلی ترین قسمت صعود میباشد با احتیاط این دو طول را هم صعود میکنم و روزبه نیز با جمع کردن ابزار خود را به من میرساند ساعت 3:30 ما رو قله هستیم حس عجیبی به من دست میدهد گویی اولین بار است روی قله هستم به اتفاق روزبه به کسانی که دوسشان داریم زنگ میزنیم و شادیمان را قسمت میکنیم.ساعت 4 به سمت مسیر طولانی و کسل کننده برگشت سیاهسنگ راه میافتیم در مسیر کرده هاری روست را میبینم و البته بچه‌های کرجی که خیلی خسته و کلافه نشسته بودند بعد از گذشتن از انها ساعت 7 به یخچال میرسیم این بار با استقبال تقریبا کل کمپ مواجه میشویم که همه صعود مارا تحسین میکردند و این لذت صعود مارا بیش از بیش شیرین میکرد بعد از رسیدن به چادر و خوردن چایی و غذایی که (افشین خانم نوری و خانم کرمی) تدارک دیده بودن کمی شبنشینی کردیم و قرار شد فردا به اتفاق بچه های زنجانی مسیر گرده را صعود کنیم.

چهارشنبه  21/5/94

با مشورتی که با آقای هیزم کار داشتیم قرار شد با هم و با کمی تاخیر به علت ازدحام مسیر که تیم های زیادی بودند کار خود را شروع کنیم ساعت 10:30 صبح با تیمی 10 نفره به سمت گرده به راه میافتیم بعد از گذشتن از دورکابی و صعود اعضای تیم من با سر و صدایی که حسین آقا با لحن خاص خودش که میگفت بجنب شب شد مسیر هارا ثابت کردم و بچه ها یکی پس از دیگری صعود کردند ساعت 3 ظهر پیش سنگ سماور یودیم بعد صعود 60 متری از سنگ سماور ساعت 3:30 به قله رسیدیم صعود خوبی بود همراه با تیم آرش تهران باز کابوس مسیر برگشت اذیتم میکرد و اینبار قله خیلی شلوغ بود و البته مسیر سیاه سنگ بعد ازحدود 5 ساعت پیاده روی ساعت 8:30 عصر به کف یخچال رسیدیم من و حسین آقا جلوتر از بچه ها بودیم که با سرو صدای بچه های زنجانی که تازه ظهر چهارشنبه رسیده بودند روبرو شدیم که قول صعود گرده را به آنها داده بودم بعد صحبت با بچه ها قرار شد فردا صبح ساعت 8 گرده را صعود کنیم.

اعضای تیم گرده : 1- آقایان حسین هیزمکار 2- باقریان 3-  معین 4- رضا صنعتی 5- احسان زارع 6- افشین ابراهیمی جم 7- روزبه ادیب  و خانمها الهام کرمی و مریم نوری

پنجشنبه 22/5/94

با توجه به تعطیلی آخر هفته تعداد چادر های کمپ زیاد شده بود و احتمال شلوغی گرده را میدادم بعد از صحبتی که با بچه ها داشتم ساعت 8:30 صبح به طرف گرده به راه افتادیم من سرطناب صعود میکردم و روزبه ته تیم بود ابتدا که از تیم تهران که 15 نفر بودند سبقت گرفتیم اینبار گرده شلوغتر از دیروز بود و دیگر حسین آقا نبود که با سر و صدای خاص خودش تیم رو به جلوبفرسته بعد از گذشتن از یکسری تیم ها که البته با مخالفت اکثرشان مواجه میشدم و حتی با سرپرست تیم شیراز درگیری لفظی داشتم ولی خوب هیچ نگفتم، از آنجا که نیتم سرعت بخشیدن به کل روند صعودی تیم ها بود طناب هارا ثابت کردم که انصافا همین طور هم شد و تیمها یکی پس از دیگری صعود میکردندساعت 2:30 ظهر به سنگ سماور رسیدیم در ابتدا قصد صعود سنگ سماور را نداشتم اما یک نفر از تیم شیراز صعود کرد و از آنجایی که حمایتچی او حاضر به صعود نشد و کوییک دراها باید ازپایین جمع میشد با صدا کردن من که تقریبا داشتم به قله میرسیدم این کار را به من سپرد و من نیز سریع پایین رفته و سنگ سماور را صعود و کوییک ها را جمع کردم بعد از گرفتن عکس یادگاری فرود آمده و خود را به قله رساندم ساعت 4 بعدظهر است من و امیر علی نصیری که از تیم عقب بودیم خود را به بچه ها رساندیم و مسیر برگشت سیاهسنگ را در پیش گرفتیم اینبار نیز مسیر خیلی شلوغ بود و باعث کندی حرکت میشد ساعت 9 شب به چادر ها رسیدیم  که با استقبال خانم مددی و خانم وثوق روبرو شدیم خدارو شکر همه بچه ها صحیح و سالم به چادر ها بازگشتیم بعد خوردن شام هنوز تیم ها در مسیر بازگشت که نورچراغ پیشانیشان از دور نمایان بود دیده میشدند.

اعضای تیم زنجان : 1- محسن اسدی 2- علی هادی 3- بهنام رزاقی 4- امیرشهپرست 5- امیر رحمتی 6- امیرعلی نصیری 7- حامد جعفری 8- علیرضا افراسیابی 9- روزبه ادیب

جمعه 23/5/94

صبح ساعت 9:30 بعد از جمع کردن چادر ها با این که دل کندن از این جای بینظیر مشکل بود ناگزیر به سوی سرچال به راه افتادیم ساعت 1 بعدظهر بعد از گرفتن یک عکس دست جمعی با بچه های تیم آرش تهران به سمت ونداربن به راه افتادیم و ساعت 6 به قرارگاه ونداربن رسیدیم  و به سوی شهر زنجان به راه افتادیم.

و تا سالی دیگر و صعود دیگر …

 در آخر جا دارد از تمام کسانی که با انرژی مثبتشان ما رو حمایت کردند تشکر کنم.همچنین یک تشکر از همطنابم روزبه ادیب.

 

سرپرست

محمود خاتمی

 

مشخصات صعود مسیر هاری روست

11 طول+2طول ریزشی. قدیمی‌ترین مسیر دیواره

استارت طول یک 5صبح .اتمام مسیر 2:30 “رسیدن به کمپ 6 بعدظهر

مشخصات صعود مسیر فرانسه

طولانی ترین مسیر دیواره 12ظول+2 طول ریزشی استارت طول یک 6 صبح اتمام مسیر 3:30

رسیدن به کمپ 6:30 بعدظهر

 

فایل های ضمیمه

  • alam (71 kB)
    26.08.2015

کارگروه محیط زیست

وب سایت اطلاع رسانی هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی استان زنجان

آدرس : استان زنجان ، بزرگراه 22 بهمن ، مجموعه ورزشی انقلاب ، دفتر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان زنجان
تلفن: 02433455990 | فکس: 02433455990 | پست الکترونیک: info@zanjanmount.ir | کدپستی: 33543-45137
تمامی حقوق این وب سایت برای هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی استان زنجان محفوظ است
Template Design:Dima Group