مارک اسپیتز : اگر نتوانید خود را آماده کنید، آماده شکست خواهید شد

مربیان استان زنجان

 

رديف نام مربی ، مدرس عنوان كارت مربيگري شماره تماس
1

فرناز اسماعیل زاده

صعودهای ورزشی درجه 3

09355770267

2

الناز رکابی

صعودهای ورزشی درجه 3

09126417701

3

سیما سلطانی

صعودهای ورزشی درجه 3

09128426442

4

فریبا سرور

کوهپیمایی درجه 3

09127433349

5 صديقه مقدم

کوهپیمایی درجه 3

09123415797
6 مريم نوري

کوهپیمایی درجه 3

09196112504
7 افشين ابراهيمي جم      کوهپیمایی درجه 3 – مدرس نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما        09124418699
8 فرشاد اسماعیل زاده

سنگ نوردی و کوهپیمایی درجه 3

09194434192
9 حسن باقری

کوهپیمایی درجه 3

09123411689
10 مجید پیری

کوهپیمایی درجه 3

09127412294
11 معبود توحیدی نژاد

کوهپیمایی و برف و یخ درجه 3

09127435989
12 سید مرتضی حسنی

صعودهای ورزشی و کوهپیمایی درجه 3

09124420967
13 سعید درگاهی

کوهپیمایی درجه 3

09123414830
14 داود ركابي

صعودهای ورزشی درجه 3

09127406053
15 جلال ركابي

كوهپيمايي و سنگ نوردي درجه 3

09127400193
16 محمدمهدي زحمتكش

کوهپیمایی درجه 3

09123412282
17 مهدي سرابي

کوهپیمایی درجه 3

09126423037
18 محسن سعيدزاده

کوهپیمایی درجه 3

09122412328
19 سيدحميد صديقيان

کوهپیمایی و سنگ نوردی و برف و یخ درجه 2

09128417607
20 محسن محمودي

صعودهای ورزشی درجه 3

09127439448
21 حسن ملكي

کوهپیمایی و برف و یخ درجه 2

09124415239
22 حسين مقدم

کوهپیمایی و سنگ نوردي درجه3،برف و يخ درجه 2  

09126417115
23 حسن مدقالچي

کوهپیمایی درجه 3

09127439689
24 مجتبي مقدادي

کوهپیمایی درجه 3

09127405709

25 محمدحسن نجاريان

برف ویخ و سنگ نوردی درجه 2

09121052165
26 نسترن وثوقی

مدرس محیط زیست

09122418865 
27 سمانه نجفی

صعود های ورزشی درجه 3

09301923886 
28 محسن هاشمی نژاد

مدرس هواشناسی

09198445905
29 محمود خاتمی

صعودهای ورزشی درجه 3

09192412485
30 حمید منتجبی

صعودهای ورزشی درجه 3

 09127401542
31 محمدصادق یوسفی

صعودهای ورزشی درجه 3

 09309868363
32 شهریار بهزادیان

غارنوردی درجه 3

09214905659
33 ولی الله مرداخانی

كوهپيمايي و سنگ نوردي درجه 3

09122413822
34 فرهاد محرمی قیداری

کوهپیمایی درجه 3

 09019559038
35 حسین مصطفوی

کوهپیمایی و سنگ نوردی درجه 3

09125414171

 

 * در صورت وجود هر گونه اشکال در اطلاعات درج شده در این بخش با مسئول کارگروه روابط عمومی تماس حاصل فرمایید *

 

ردیفنام مربی ، مدرسعنوان كارت مربيگریشماره تماس
1فرناز اسماعیل زادهصعودهای ورزشی درجه ۳۰۹۳۵۵۷۷۰۲۶۷
2الناز رکابیصعودهای ورزشی درجه ۳۰۹۱۲۶۴۱۷۷۰۱
3سیما سلطانیصعودهای ورزشی درجه ۳۰۹۱۲۸۴۲۶۴۴۲
4فریبا سرورکوهپیمایی درجه ۳۰۹۱۲۷۴۳۳۳۴۹
5صديقه مقدمکوهپیمایی درجه ۳۰۹۱۲۳۴۱۵۷۹۷
6مريم نوریکوهپیمایی درجه ۳۰۹۱۹۶۱۱۲۵۰۴
7فرشاد اسماعیل زادهسنگ نوردی و کوهپیمایی درجه ۳
۰۹۱۹۴۴۳۴۱۹۲
8حسن باقریکوهپیمایی درجه ۳۰۹۱۲۳۴۱۱۶۸۹
9مجید پیریکوهپیمایی درجه ۳۰۹۱۲۷۴۱۲۲۹۴
10معبود توحیدی نژادکوهپیمایی و برف و یخ درجه ۳۰۹۱۲۷۴۳۵۹۸۹
11سید مرتضی حسنیصعودهای ورزشی و کوهپیمایی درجه ۳۰۹۱۲۴۴۲۰۹۶۷
12سعید درگاهیکوهپیمایی درجه ۳۰۹۱۲۳۴۱۴۸۳۰
13داود ركابیصعودهای ورزشی درجه ۳۰۹۱۲۷۴۰۶۰۵۳
14جلال ركابیكوهپيمايي و سنگ نوردي درجه ۳۰۹۱۲۷۴۰۰۱۹۳
15محمدمهدي زحمتكشکوهپیمایی درجه ۳۰۹۱۲۳۴۱۲۲۸۲
16مهدي سرابیکوهپیمایی درجه ۳۰۹۱۲۶۴۲۳۰۳۷
17محسن سعيد زادهکوهپیمایی درجه ۳۰۹۱۲۲۴۱۲۳۲۸
18سيدحميد صديقيانکوهپیمایی و سنگ نوردی و برف و یخ درجه ۲۰۹۱۲۸۴۱۷۶۰۷
19محسن محمودیصعودهای ورزشی درجه ۳۰۹۱۲۷۴۳۹۴۴۸
20حسن ملكیکوهپیمایی و برف و یخ درجه ۲۰۹۱۲۴۴۱۵۲۳۹
21حسین مقدمکوهپیمایی و سنگ نوردی درجه ۳ و برف و يخ درجه ۲ ۰۹۱۲۶۴۱۷۱۱۵
22حسن مدقالچیکوهپیمایی درجه ۳۰۹۱۲۷۴۳۹۶۸۹
23مجتبی مقدادیکوهپیمایی درجه ۳۰۹۱۲۷۴۰۵۷۰۹
24محمد حسن نجاریانبرف ویخ و سنگ نوردی درجه ۲۰۹۱۲۱۰۵۲۱۶۵
25نسترن وثوقیمدرس محیط زیست۰۹۱۲۲۴۱۸۸۶۵
26سمانه نجفیصعود های ورزشی درجه ۳۰۹۳۰۱۹۲۳۸۸۶
27محسن هاشمی نژادمدرس هواشناسی۰۹۱۹۸۴۴۵۹۰۵
28محمود خاتمیصعودهای ورزشی درجه ۳۰۹۱۹۲۴۱۲۴۸۵
29حمید منتجبیصعودهای ورزشی درجه ۳۰۹۱۲۷۴۰۱۵۴۲
30محمد صادق یوسفیصعودهای ورزشی درجه ۳۰۹۳۰۹۸۶۸۳۶۳
31شهریار بهزادیانغارنوردی درجه ۳۰۹۲۱۴۹۰۵۶۵۹
32ولی اله مرادخانیكوهپيمايی و سنگ نوردی درجه ۳۰۹۱۲۲۴۱۳۸۲۲
33فرهاد محرمی قیداریکوهپیمایی درجه ۳۰۹۰۱۹۵۵۹۰۳۸
34حسین مصطفوی
کوهپیمایی و سنگ نوردی درجه ۳۰۹۱۲۵۴۱۴۱۷۱

کارگروه محیط زیست

وب سایت اطلاع رسانی هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی استان زنجان

آدرس : استان زنجان ، بزرگراه 22 بهمن ، مجموعه ورزشی انقلاب ، دفتر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان زنجان
تلفن: 02433455990 | فکس: 02433455990 | پست الکترونیک: info@zanjanmount.ir | کدپستی: 33543-45137
تمامی حقوق این وب سایت برای هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی استان زنجان محفوظ است
Template Design:Dima Group