بروس لی : هیچ سلاحی مرگبارتر از اراده نیست

برگزاري كلاسهاي آموزشي

هيئت كوهنوردي استان زنجان در نظر دارد در راستاي برنامه آموزشي خود كلاسهاي ذيل را براي آقايان و بانوان را برگزار نمايد

كار آموزي مقدماتي كوهپيمايي مقدماتي

كارآموزي سنگ نوردي مقدماتي (داشتن مدرك كارآموزي كوهپيمايي الزامي است)

كارآموزي سنگ نوردي پيشرفته(داشتن مدرك كارآموزي كوهپيمايي و سنگنوردي مقدماتي   الزامي است)

كارآموزي برف مقدماتي (داشتن مدرك كارآموزي كوهپيمايي الزامي است)

كارآموزي يخ پيشرفته (داشتن مدرك كارآموزي كوهپيمايي و برف مقدماتي   الزامي است)

مربي گري كوهپيمايي درجه 3(داشتن مدرك كارآموزي كوهپيمايي و سنگنوردي مقدماتي و برف مقدماتي   الزامي است)

مربي گري سنگ نوردي درجه 3 (داشتن مدرك كارآموزي كوهپيمايي و سنگنوردي مقدماتي و پيشرفته   الزامي است)

مربي گري برف و يخ درجه 3(داشتن مدرك كارآموزي كوهپيمايي و برف مقدماتي و يخ پيشرفته   الزامي است)

اولويت شركت در كلاسهاي فوق در زمان اجراي كلاس با افرادي مي باشد كه مدارك و هزينه كلاس را به دفتر هيئت كوهنوردي استان زنجان تحويل داده اند

زمان و مكان اجراي كلاسها متعاقبا اعلام مي گردد 

 

کارگروه محیط زیست

وب سایت اطلاع رسانی هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی استان زنجان

آدرس : استان زنجان ، بزرگراه 22 بهمن ، مجموعه ورزشی انقلاب ، دفتر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان زنجان
تلفن: 02433455990 | فکس: 02433455990 | پست الکترونیک: info@zanjanmount.ir | کدپستی: 33543-45137
تمامی حقوق این وب سایت برای هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی استان زنجان محفوظ است
Template Design:Dima Group